Welcome to MONEY TRUST

پاسخ به سئوالات – انتقال ارز

Frequently Asked Questions

نام صاحب حساب (چنانچه فردی غیر از شما می باشد) و کدهای سه گانه حساب بانکی در کانادا مورد نیاز می باشد. توصیه میشود برای کاهش احتمال اشتباه از دارنده حساب بخواهید یک چک Void برای شما ارسال نماید و سپس آنرا در اختیار صرافی قرار دهید.
بله، در این حال به این نکته توجه داشته باشید که ارسال ایمیل ترانسفر (NTERAC e-Transfer) دارای محدودیت مبلغ بوده و در هر نوبت تنها میتوان 3000 دلار را به این روش ارسال نمود.
همچنین لازم است یک نسخه از مدرک شناسایی خود را برای ما ارسال نمایید.
بله با هماهنگی قبلی و ارائه مشخصات حساب بانکی مورد نظرتان در کانادا این امر امکانپذیر می باشد.
این صرافی محدودیت خاصی از نظر میزان مبلغی که میتواند به حساب بانکی واریز کند ندارد، در عین حال برخی حسابهای بانکی ممکن است دارای سقف تراکنش های روزانه باشند. در چنین مواردی از قبل با شما هماهنگی خواهد گردید.
نظر به رقابت روزانه بانکها و صرافی ها، تفاوت این نرخ ها در بانک و صرافی ناچیز بوده و صرفا در مبلغ های زیاد قابل توجه می باشد.
بهترین راه برای اطمینان از این مساله و انتخاب موسسه مناسب، تماس با بانک و صرافی های مختلف و گرفتن نرخ تبدیل و سایر هزینه های احتمالی می باشد.